Náprstník vlnatý

Náprstník vlnatý
Digitalis lanata
Náprstník vlnatý  je mohutná, až 1 m vysoká, dvojročná, jedovatá bylina, ktorá v prvom roku vytvára bohatú ružicu prízemných listov a v druhom roku vyháňa priamu, plstnatú os. Prízemné listy sú až 25 cm dlhé, podlhovasté, celistvokrajové s výraznou  nervatúrou.
Osové listy sú menšie, sediace a plstnato-vlnaté.
Úhľadné kvety sú zoskupené do strapca a sedia v pazuchách listov. Majú päťzubú, rúrkovitú, bledookrovú, vnútri hnedo mriežkovanú, dvojpyskovitú korunu a štyri dvojmocné tyčinky. Plod je tobolka.
Náprstník vlnatý kvitne v júni a v júli.
Pochádza z Balkánu. U nás sa začína pestovat ako liečivá rastlina, rovnako účinná ako predchádzajúci náprstník červený. Pestuje sa zo semien alebo priamym výsevom na pole, alebo predpestovaním v parenisku.
Zbiera sa list. Od leta do jesene sa oberajú najlepšie, zdravé listy z jednoročných ružíc. Listy dvojročných rastlín sa začínajú odrezávať krátko pred rozkvitnutím rastlín.
Droga tiež obsahuje glykozidy, ktoré upravujú činnosť srdca a jej použitie je rovnaké ako u náprstníka červeného.
Obidva náprstníky patria medzi naše najvzácnejšie liečivé rastliny.
Obidva glykozidy jedovatého náprstníka vlnatého sú však stálejšie a ľahšie sa získavajú, a preto nachádzajú väčšie uplatnenie v terapeutickej praxi.

Náprstník vlnatý

Náprstník veľkokvetý

Náprstník veľkokvetý
Digitalis ambigua
Náprstník veľkokvetý je tretí druh náprstníka, ktorý dosahuje výšku až 1 m. Je trváci a vytvára najprv ružicu kopijovitých, pílkovitých listov, z ktorej vyrastá mohutná, páperistá os. V pazuchách vrcholových listov, prechádzajúcich v drobné listene, vyrastajú veľké, ozdobné kvety.
Majú päťzubý kalich a žltú, zvonkovitú, až 5 cm dlhú korunu so šikmým, nebadateľne dvojpyskovým päťcípym okrajom. Korunná rúrka je vnútri ozdobne hnedo škvrnitá. Tyčinky sú štyri a sú dvojmocné. Plod je tobolka.
Kvitne v júni a v júli.
Náprstník veľkokvetý je náš domáci druh a rastie na kamenistých lesných stráňach. Možno ho ľahko pestovať.
Predmetom zberu boli opäť listy (Folium digitalis grandiflorae), ktoré sa však u nás, predbežne, z tohto divo rastúceho druhu nezbierajú. Listy obsahujú rovnako účinné glykozidy, ktoré sa však dosiaľ klinicky nevyskúšali.
Pretože možno získať listy z divo rastúcich rastlín, odpadli by náklady na kultúru. vlastná kultúra by bola lacnejšia ako u predchádzajúcich druhov, pretože náprstník veľkokvetý je trváca rastlina.

Náprstník veľkokvetý

Nátržnica močiarna

Nátržnica močiarna
Comarum palustre L.
Nátržnica močiarna patrí iste medzi naše najúhľadnejšie divo rastúce byliny. Má v zerni dIhý, plazivý, hnedý trváci podzemok, z ktorého vyrastajú hrubé, väčšinou poliehavé, vyše 1 m dlhé, málo rozkonárené, červenohnedé osi.
Nepárno perovito zložené listy majú také skrátené vreteno, že sú vlastne dlaňovito pätdielne.
Na konci konárov rozkvitajú v júni a v júli ozdobné, dost veľké kvety, ktoré majú na okraji čiašky pät končistých, korunovito, krvavo sfarbených kališných lístkov, pät hnedonachových korunných lupienkov, 20 tyčiniek niekoľko piestikov, z ktorých dozrievajú plody nažky.
Pritom čiaška (kvetné lôžko) trocha zdužnie, nažky do nej vrastú a celý plod zostane zabalený v kvetných obaloch.
Vtáctvo s obľubou vyhľadáva tieto ukryté, polodužnaté plody.
Nátržnica močiarna rastie v horských rašelinových a rybničných krajoch, na Slovensku na Orave a v podtatranskej oblasti.
Rastie najčastejšie na hrádzach lesných rybníkov a pri lesných potokoch.
Kedysi sa zbieral koreň a vňať (Radix et Herba pentaphylli aq-uatici). Obidve sú neobyčajne bohaté na triesloviny a farbivo a sú starým ľudovým prostriedkom proti hnačke. Nátržnica sa pre obsah trieslovín používala aj na trieslenie koží a na farbenie vlny.

Nátržník husí

Nátržník husí
l’udove strieborník, husie mydlo
Potentilla anserina L.
Nátržník husí je trváca bylina. Vyháňa z podzemku jednak nepárno perovité, pretrhované listy, zložené z vajcovitych, pílkovitých, naspodku striebristo bielo plstnatých Iístkov, odkiaľ aj pochádza ľudové meno strieborník, a jednak niekoľko dm dlhé poliehavé osi, ktoré sa na mnohých miestach zakoreňujú.
Z ich uzlín vyrastajú stopky zakončené jediným žItým kvetom.
Kvet je ako takmer u všetkých ružovitých rastlín pätpočetný, pozostávajúci z piatich kališnych lístkov, pod ktorými je päť nepatrných lístočkov tvoriacich tzv. kalištek, ďalej z piatich žltých korunných lupienkov, z 20 tyčiniek a z väčšieho počtu piestikov, sediacich na lôžku a dozrievajúcich na nažky.
Nátržník husí rastie hojne najmä na priedomiach pri dedinských cestách a kvitne od mája do júla.
Zbiera sa vňať (Herba anserinae), bez koreňov, a to na čistých, bezprašných, od husí nepošliapaných miestach. Sušíme ju opatrne, aby kvety neopadali.
Hlavným chemickým obsahom drogy sú triesloviny v množstve 6-10 %, ďalej horčiny, živice a i. Preto má droga zvieravé, sťahujúce účinky, pôsobí proti hnačke a zmierňuje krvácanie.
Kedysi bola oficinálna a používala sa aj pri rôznych kŕčoch. Extrakt z drogy priaznivo pôsobí aj na srdce.
Vo farmácii sa droga používa na prípravu galeník, najmä čajov.

Nevädza poľná

Nevädza poľná
Centaurea cyanus L.
Nevädza poľná je jednoročná, rozkonárená, pavučinovito vlnatá bylina s kopijovitými, celistvo okrajovými, pri báze čiastočne perovito laločnatými listami.
Kvetné úbory, ktoré zakončujú konáre, majú strechovitý zákrov a v strede rúrkovité, plodné, fialové kvietky, na obvode omnoho väčšie, jazykovité, jalové, azúrovo modré kvietky.
Plody sú páperisté nažky.
Čas kvitnutia je jún a júl.
Nevädza má pôvodný domov v Ázii, avšak s obilím sa ako burina rozšírila po celej Európe.
Zbierajú sa kvety (Flas cyani), avšak nie celé úbory, ale iba veľké, obvodové, modré, zúbkaté kvety, ktoré sa vytrhávajú z úborov a prudko sušia, aby nestratili krásnu modrú farbu.
Droga nemá zápach ani chuť.
Obsahuje modré f arbivo cyanín a pelargonín, glykozid centaurín, trieslovinu, sliz a vosk.
Dnes má nevädza poľná predovšetkým technický význam: získava sa z nej azúrovomodré f arbivo, s ktorým, ako neškodným, sa prifarbujú a okrášľujú voňavkárske prípravky, korenia a iné.
V ľudovej liečbe sa droga používala pri žltačke a pri očných kataroch.

nevädza poľná

Náprstník červený

Čeľaď: Krtičníkovité — Scrophulariaceae
Náprstník červený
Digitalis purpurea L.
Náprstník červený je mohutná, dvojročná a jedovatá, 1-1,5 m vysoká bylina. V prvom roku vytvára iba mohutnú ružicu prízemných listov, z ktorej až v druhom roku vyháňa priamu, šedoplstnatú os s veľkými, až 25 cm dlhými, podlhovastovajcovitými, končistými listami, ktoré sa pozvoľna zužujú v krátku stopku.
Listy sú naspodku plstnaté a na okraji drobno vrúbkované. Kvety vyrastajú v hornej časti osi z pazúch listeňov a tvoria jednostranný strapec. úhľadné kvety majú pätzubý kalich a veľkú, až 5 cm dlhú, nachovú, zriedka bielu, náprstníkovito nafúknutú korunu so šikmým, nenápadne dvojpyskovým okrajom.
Koruna je vnútri brvitá a škvrnitá. Má štyri dvojmocné tyčinky. Plod je tobolka. Čas kvitnutia je od júna do augusta.
Patrí k západoeurópskej kvetene a u nás sa často pestuje jednak ako ozdoba v záhradkách, jednak v poľných kultúrach pre farmaceutický priemysel, a to v ľahkých piesočnatých pôdach, neobsahujúcich vápno.
Pestuje sa výsevom semien alebo priamo do zeme, alebo po predchádzajúcom predpestovaní priesad v parenisku.
Zbiera sa list (Folium digitalis). Na jeseň sa odrezávajú len zdravé listy jednoročných rastlín, listy dvojročných (kvitnúcich) rastlín sa zbierajú v lete, hneď po odkvitnutí. Pestovanie, zber, sušenie a celá prax je u tejto. vzácnej rastliny veľmi chúlostivá a mala by sa zverit len špecialistom.
Listy obsahujú jedovaté glykozidy, najmä digitoxín a gitoxín. Výskum náprstníkových glykozidov trvá už vyše 100 rokov a doteraz nie je celkom skončený. Ďalej sú prítomné saponíny, enzýmy, farbivá, slizy a i. Hlavnou terapeutickou doménou náprstníkových glykozidov je srdce a krvný obeh.
V rukách lekára (a len lekára!) sú nepostrádateľným liekom. Vo farmácii sa vyrábajú početné galenické a špeciálne prípravky.

náprstník červený

Nátržník rovný

Nátržník rovný    Mochna nátržník
Potentilla tormentilla Neck., Potentilla erecta R aeusch
Nátržník rovný je trváca bylina, vyrastajúca z hrubého, trnavočerveného podzemku, na konci akoby odhryznutého, ktorý má na priereze červenú hviezdu.
Z podzemku vyrastajú jednak prízemné, dlhostopkaté, trojpočetné až päťpočetné listy, zložené z vajcovitých a pílkovitých lístkov, jednak na osi sediace, trojpočetné listy, podopreté veľkými prílistkami. Súčasne vyháňa podzemok priame osi, ktoré nesú kvety.
Kvety nátržníka sú výnimkou v čeľadi ružovitých, lebo nie sú päťpočetné, ale štvorpočetné: majú štyri kališné lístky, s ktorými sa striedajú štyri lístočky kališteka, d’alej štyri zlatožlté korunné lupienky, 16 tyčiniek a mnoho piestikov, dozrievajúcich na drobunké nažky.
Nátržník rovný rastie v lesoch, najradšej na lesných cestách a na vlhkých lesných lúkach. Kvitne od mája do septembra.
Zbiera sa podzemok (Radix tormentillae), a to na jeseň alebo na jar. Zbaví sa zvyškov starých listov a koreňov, očistí sa, opláchne a usuší. Má vôňu ruží a horkú chuť. Starý pakoreň v tme svetielkuje.
Podzemok nátržníka obsahuje až 20 % trieslovín, kyselinu tormentilovú a i. Mä zvieravý, sťahujúci účinok a zastavuje krvácanie.
Vo farmácii sa podzemok používa na prípravu rôznych galeník (tinktúry, extrakty, odvary).

nátržník rovný

Nechtík lekársky

Nechtík lekársky — Měsíček lékařský
Calendula officinalis L.
Nechtík lekársky je jednoročná, 3-4 dm vysoká bylina s priamou, páperistou osou a kopijovitými, v dolnej časti piestovitými, jemnozúbkovanými, páperistými listami.
„Ohľadné, voňavé, oranžovožlté kvetné úbory majú dvojradový zákrov a na plochom lóžku rúrkovité kvietky, na obvode v 2-3 radoch jazykovité kvety. Plody sú ostnaté nažky.
Nechtík lekársky kvitne od júna do októbra.
Pochádza zo Stredomoria a často sa pestuje v záhradkách ako okrasná bylina. Na farmaceutické účely sa pestuje v poľných kultúrach. Za tým účelom hned‘ z jari vysejeme semeno priamo na pripravené miesto a mladé rastliny starostlivo opatrujeme.
Zbierajú sa kvety (Flos calendulae), a to len obvodové, jazykovité. Zber je preto veľmi zdĺhavý. Niekde sa tomu odpomáha tak, že sa trhajú celé úbory, usušia sa a jazykovité kvietky sa vytrhávajú až zo suchých úborov.
Droga obsahuje trocha silice, 19 % horčiny kalendénu, kalendulín, saponín, červené farbivo.
Droga sa používa proti kŕčom hladkého svalstva a zvonka na tažko sa hojace rany.
Vo farmácii sa z drogy pripravujú galeniká (masti a i.).
Kvety nechtíka poskytujú aj červené farbivo, s ktorým, pretože je neškodné, možno prifarbovat rôzne potraviny (syry, maslá a i.).

nechtík lekársky

Nechtík lekársky

Nechtík lekársky    Astrovité
Calendula officinalis L.    Asteraceae
Opis: Jednoročná bylina so vzpriamenou rozkonárenou stonkou, dosahujúcou výšku 0,4-0,5 m. Má chĺpkaté, sediace listy. Na koncoch sčoniek vyrastajú od júna až do jesene veľké, oranžovožlté kvetné úbory. Pestované rastliny bývajú často pinokveté. Plody sú malé člnkovito alebo kosákovito stočené nažky, na chrbtovej strane ostité.
Pôvod a rozšírenie: Nechtík pochádza zo Stredomoria. Veľa sa pestuje po celej Európe v záhradách i ako poľná kultúra.
Používaná časť rastliny: Na kozmetické a farmaceutické účely sa zbiera bud‘ celé súkvetie, alebo len jazykovité kvety. Zberajú sa v suchom počasí a sušia sa v tieni. Sušením na slnku by droga stratila farbu a znehodnotila by sa. Lahko prijíma vzdušnú vlhkosť. Má typickú korenisto aromatickú vôňu a slabo horkú chuť.
Obsahové látky: Účinnou látkou sú žlté a červené karotenoidové farbivá dobre rozpustné v tukoch, stopy silice (asi 0,02 %), saponín kalendulozid a z organických kyselín predovšetkým kyselina salicilová. Súhrn účinných zložiek pôsobí dezinfekčne, protizápalovo a hojivo na poškodené tkanivá.
Použitie v kozmetike: V modernej kozmetike sa droga alebo olejové výťažky z nej pridávajú do hojivých krémov na popukané ruky, zapareniny, na zahojené, ale doteraz citlivé popáleniny a na omrzliny. Okrem toho sa z nej vyrábajú liečivé oleje alebo emulzné roztoky. Menej známa je dnes výroba a domáca príprava „nechtíkového oleja“. Úbory nechtíka natlačíme do priehľadnej fľaše so širokým hrdlom, uzavrieme a postavíme na okno za sklo. Za niekoľko dní začne z nechtíkov samovoľne vytekať olejovitá oranžová tekutina a usadzovať sa na dne. Nechtíkový olej sa používa rovnako ako uvedené výluhy alebo výťažky.
Iné použitie: V lekárstve sa nechtík používa nielen v dermatológii, ale i vnútorne vo forme čaju pri tráviacich (najmä žlčníkových) poruchách.

nechtík lekársky