Ruman rímsky

Ruman rímsky Rmen římský
Anthemis nobilis L.
Ruman rímsky je trváca, asi 20 cm vysoká bylina s vystúpavou, páperistou osou, ktorá má dvojito perovitostrihané listy s nitkovitýrni segmentmi.
Kvetné úbory majú v strede početné žité, rúrkovité, obojpohlavné kvety, na obvode však biele, samičie, jazykovité kvety. Pestovaný ruman rímsky vytvára obyčajne plnokveté úbory, v ktorých sú samé belavé, jazykovité kvety. Lôžko je vypuklé, plevnat’é a plné.
Plod je nažka. Čas kvitnutia je jún až august.
Ruman rímsky pochádza zo Stredozemia a pestuje sa všade, aj u nás. Rozmnožuje sa vegetatívne delením starých trsov a kultúra vydrží na míeste niekoľko rokov. Potrebné je iba odstraňovať burinu.
Zbierajú sa, ako u rumančeka pravého, k v e t n é úbory (Flos chamomillae romanae). Úbory sa starostlivo usušia v tieni, pri teplote nepresahujúcej 30 °C.
Droga obsahuje také isté látky ako rumanček pravý a má rovnaký účinok a použitie.
Vo farmácii sa používa na prípravu galeník a na izoláciu silice (Oleum chamomillae rornanae).

ruman rímsky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *